• ΧΑΛΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ διέγραψε το αρχείο: «Ανάδειξη και Προβολή Καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Περιεχομένου από το Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών» από την ομάδα Λογότυπο της ομάδας του ΓυμνάσιαΓυμνάσια πριν από 3 έτη, 8 μήνες