εμπνευστείτε

best_prac

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το Φωτόδεντρο «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο

Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού

Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα καινοτόμων ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες άλλων χρηστών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ

Το Φωτόδεντρο «e-yliko χρηστών» είναι το Αποθετήριο

Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στόχος του αποθετηρίου είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί θα αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα ανταλλάσσουν απόψεις ή θα αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.

e-yliko

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?