εμπνευστείτε

best_prac

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το Φωτόδεντρο «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο

Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών, που προτείνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν κυρίως σε αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και σε καινοτόμες με πρόσθετη παιδαγωγική αξία διδακτικές παρεμβάσεις και δράσεις σε συγκριμένα γνωστικά πεδία ή σε διαθεματικά πεδία όπως αυτό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ

Το Φωτόδεντρο «e-yliko χρηστών» είναι το Αποθετήριο

Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στόχος του αποθετηρίου είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί θα αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα ανταλλάσσουν απόψεις ή θα αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.

e-yliko

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?