εμπνεύστε

best_prac

Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική

Υποβάλετε την Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική σας πατώντας πάνω στο εικονίδιο υποβολή.

Στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» μπορείτε να καταθέσετε Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι μία διδακτική πρακτική που έχει πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Χαρακτηρίζεται ως ‘Ανοικτή’ όταν βασίζεται στην αξιοποίηση ανοιχτών (διαθέσιμων ελεύθερα) εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources – OER) ή/και όταν αξιοποιεί ανοιχτά εργαλεία και περιβάλλοντα τα οποία διαμοιράζεται ελεύθερα για αξιοποίηση από άλλους, με στόχο την απρόσκοπτη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης. Ο αντίκτυπος της πραγματοποίησης της πρακτικής θα πρέπει να μπορεί να αξιολογηθεί/μετρηθεί σε επίπεδο μαθητών, συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική κοινότητα. Ενημερωθείτε σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής στην Δραση Συμμετέχω.

Για την περιγραφή μίας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής καλείστε μεταξύ άλλων να υποβάλετε υποχρεωτικά ένα Word αρχείο περιγραφής της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής και προαιρετικά ένα Powerpoint αρχείο περιγραφής της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. Η χρήση των συγκεκριμένων προτύπων για την περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής είναι υποχρεωτική. Προεπισκόπηση των δύο προτύπων διατίθεται παραπλεύρως.

Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών

Υποβάλετε το Ψηφιακό σας Περιεχόμενο πατώντας πάνω στο εικονίδιο υποβολή.

Στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» μπορείτε να καταθέσετε μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος, κ.α.. που έχετε δημιουργήσει και τα οποία επιθυμείτε να τα διαθέσετε για ελεύθερη χρήση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

e-yliko

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?