υποστήριξη

best_prac

Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

Η Δράση σχεδιάστηκε και υλοποιείται με την υποστήριξη Πρεσβευτών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου σε επίπεδο περιφέρειας, οι οποίοι συντονίζονται κεντρικά. Οι Πρεσβευτές  σε συνεργασία με τον κεντρικό συντονιστή της Δράσης, συντονίζουν το Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών και ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσα από τις κοινότητες πρακτικής του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω».

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Βασίλης Γκάμας, Υπεύθυνος Συντονισμού Δράσης, e-mail: vgkamas [at] cti.gr
  • Ελίνα Μεγάλου, Υπεύθυνη Έργου, e-mail: megalou [at] cti.gr
e-yliko

Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών

Helpdesk – Υποστήριξη χρηστών

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις, ή υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου ή άλλων σχετικών ενεργειών (δημιουργίας προφίλ χρήστη, αξιολόγηση περιεχομένου, υποβολή σχολίων κ.α.) επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης του «Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών», στέλνοντας e-mail στο:

 eyliko-ugc [at] photodentro.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?