υποστήριξη

best_prac

Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

Η Δράση υλοποιείται με την υποστήριξη Πρεσβευτών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου σε επίπεδο περιφέρειας, οι οποίοι συντονίζονται κεντρικά. Οι Πρεσβευτές  σε συνεργασία με τον κεντρικό συντονιστή της Δράσης, συντονίζουν την Κοινότητα Καινοτόμων Εκπαιδευτικών και ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Συμπληρωματικά μέσω του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» υποστηρίζουν τη λειτουργία και ανάπτυξη της Κοινότητας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους Πρεσβευτές Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ή τον συντονιστή της δράσης.

Ονοματεπώνυμο Περιοχή Ευθύνης Email Τηλέφωνο
Τζοβλά Ειρήνη Αττική etzovla [at] cti.gr  –
Μιχαηλίδης Νικόλαος Κεντρική Μακεδονία nmichailidis [at] cti.gr  –
Λιακοπούλου Ευστρατία Πελοπόννησος eliakop [at] cti.gr  –
Πανσεληνάς Γεώργιος Κρήτη panselinas [at] cti.gr  –
Γαριού Αγγελική Δυτική Ελλάδα & Ιόνιοι Νήσοι agariou [at] cti.gr  –
Μουλά Ευαγγελία Νότιο Αιγαίο/Δωδεκάνησα emoula [at] cti.gr  –
Γκάμας Βασίλειος, Συντονιστής Δράσης  – vgkamas [at] cti.gr 2103350705
e-yliko

Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών

Helpdesk – Υποστήριξη χρηστών

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις, ή υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου ή άλλων σχετικών ενεργειών (δημιουργίας προφίλ χρήστη, αξιολόγηση περιεχομένου, υποβολή σχολίων κ.α.) επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης του «Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών», στέλνοντας e-mail στο:

 eyliko-ugc [at] photodentro.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?