Ημερίδα: Ανάδειξη ανοικτών εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου στο πλαίσιο της δράσης ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία/Ώρα
Ημερομηνία(ες): 12/10/2018
Ώρα: 13:00 - 15:00

Τοποθεσία
Ρόδου- Λίνδου 121
Ρόδος
Δωδεκανήσου
85133

Κατηγορίες εκδήλωσης


Ετικέτες εκδήλωσης
iParticipate.gr, Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

Περιγραφή εκδήλωσης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» διοργανώνει ημερίδα με θέμα:  «Ανάδειξη Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12-10-18 και ώρα 13:00-15:00 στο 2ο Γυμνάσιο Ρόδου.

Σκοπός της ημερίδας είναι:

  • η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται στο πλαίσιο των έργων του Ψηφιακού Σχολείου,
  • η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τη Δράση «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»,
  • η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εποικοδομητική αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και
  • η προώθηση καλών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

Για την συμμετοχή στην ημερίδα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο:

http://i-participate.gr/events/1360

με τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή στο https://docs.google.com/spreadsheets/d/11rayML2Xq5n0H40sZ5pNIgVitdVIzoVgi80mBE16yTU/edit?usp=sharing

με οποιοδήποτε άλλο e- mail,  μέχρι την Πέμπτη 11-10-18 και ώρα 21:00μ.μ.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΨΣΙΙ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-Πρόγραμμα_Ημερίδας- Δωδεκάνησα- 12-10-18

Κρατήσεις

Οι κρατήσεις θέσεων έχουν κλείσει.

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?