• ΧΑΛΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ διέγραψε το αρχείο: \\\»Ανάδειξη και Προβολή Καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Περιεχομένου από το Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών\\\» από την ομάδα Λογότυπο της ομάδας του ΓυμνάσιαΓυμνάσια πριν από 2 έτη, 7 μήνες