ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

article2Οι περιφερειακοί πρεσβευτές της Δράσης “Πιλοτική Δράση Δημιουργίας Ανθρώπινου Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών, Ανάδειξη και Προβολή Καλών Πρακτικών”, στις περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας και Θράκης, συμμετείχαν σε 2 επιμορφωτικές ημερίδες οι οποίες απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Ημερίδα με τίτλο: «Ψηφιακό σχολείο: από την άγονη προσθήκη στη γόνιμη ενσωμάτωση» που πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα στις 15 Δεκεμβρίου 2014, συμμετείχαν 110 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας, και στην Ημερίδα με τίτλο: «Διδακτική των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου και Νέες Τεχνολογίες: Νέοι ψηφιακοί πόροι και εκπαιδευτικές πρακτικές» που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου στις 17 Φεβρουαρίου 2015, συμμετείχαν 200 περίπου εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων της 17ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια των παραπάνω ημερίδων τονίστηκε η προστιθέμενη αξία της αξιοποίησης του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην μαθησιακή διαδικασία, αλλά και η αναγκαιότητα εφαρμογής νέων μεθόδων διδασκαλίας που να ενσωματώνουν το περιεχόμενο αυτό στην καθημερινή πρακτική.

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?